Yaşam Koçluğu nedir?

Yaşam koçluğu doğru soruları sorma sanatıdır. Danışanlara engellerini fark ettirici, bakış açılarını değiştirici ve hedef belirlemelerini sağlayıcı sorular sorup, bu hedefe ulaşmada koçluk yapmaktır. Danışana “hem – hem” bakış açısını fark ettirebilmek, hayata geniş bakabilmeyi sağlamak, kendi sınırlarını aşmakta rehberlik etmektir.  Böylece danışan kendi potansiyelinin farkına varabilir, kendini geliştirebilir, hatta zamanla kendine koçluk yapabilir. Bu aşamada yaşam koçu danışana kendisinin engellerini, kendini ne zaman, nasıl ve niye engellediğini, sabote ettiğini bulmasına yardımcı olur sorularıyla ve rehberliğiyle. Engeller fark edildiğinde, danışana uygun hedeflerin belirlenmesi kolaylaşır. Bundan sonra yaşam koçu danışanı, uygun hedefleri bulmada ve gerekli adımları bularak hedefe ulaşmakta  motive eder, ona rehberlik yapar.

 Koçluk çalışmalarında inisiyatif tamamen danışandadır. Çünkü koçluk çalışmaları geçmişle yüzleştirici, tedavi edici ya da terapi niteliğinde değildir. Koçluk, danışana farkındalık yaratan sorularla rehberlik etme çalışmasıdır. Bu rehberlik, kişinin kendi engellerini ve içsel gücünü fark ederek, kendi hayatını kendi şekillendirmesine, güçlü ve zayıf yanlarını belirlemesine, yeni seçenekleri görmesine, motive olmasına  ve kendi çözümünü kendi bulmasına yardımcı olur. Koçun rehberliğiyle, sorularıyla, verdiği alıştırmalarıyla ve ev çalışmalarıyla kişi tamamen kendi farkındalığını, potansiyelini kullanarak kendi engellerini bulup, çözümlerini, hedeflerini kendi belirler.  Bu da danışana büyük bir özgürlük ve içsel güç sağlar!

 Her seansta sorularla, yaşam egzersizleriyle, ev çalışmalarıyla çalışmaya devam edilir. Koçluk çalışmaları, müzikle, dansla, şiirle bile yapılabilen insanın tüm yaratıcılığını kullanabildiği bir çalışmadır.

Özellik SIRA =
Özellik Tür =
Her Hakkı Saklıdır © 2013 YıldızKaracasoY
Web Tasarım: AdaNET